ភាពយន្ត | យកអស់​ពីកំលាំងកាយចិត្ត

ថ្ងៃសុក្រទី ៦ ខែកក្កដា – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសុក្រទី ៣១ ខែសីហា – ម៉ោង ៧ យប់ 

Read more
ភាពយន្ត | ជីវិតសត្វឆ្មា

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៣០ ខែមិថុនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៧ ខែកក្កដា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | ការដុះឡើងវិញនៃកសិកម្មនិរន្តរភាព

ថ្ងៃសុក្រទី ២៩ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៧ ខែកក្កដា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
ក្លឹបភាពយន្ត | Maestro

ថ្ងៃសុក្រទី ២២ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្ត | កាលដែលនៅជាព្រៃ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៦ ខែមិថុនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៣ ខែមិថុនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | បាបារ៉ា
តារាសម្ដែងស្រី​ម្នាក់​នឹង​ដើរ​តួ​ជា​ បាបារ៉ា​។ ការថត​នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ផ្ដើម​ពេលឆាប់ៗ។ នាង​ប្រឹង ហាត់រៀន​តួ​អង្គ​នេះ សំឡេង ចម្រៀង ផ្នែកខ្លះនៃការនិពន្ធបទភ្លេង កាយវិការ ការចាក់អាវ និង​ឈុតឆាកផ្សេងៗ​ដែល​ត្រូវ​ហាត់រៀន។ គ្រប់យ៉ាង​ទៅមុខ​យ៉ាង​រលូន​ វា​ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​ងប់ងុល​។ អ្នកដឹកនាំរឿង​ក៏​ធ្វើការងារ​គាត់​ដែរ គាត់​ជួបអ្នកនេះ​ជួបអ្នកនោះ ទៅរកមើលបណ្ណសារចាស់ៗ ភ្លេង គាត់ក៏​ទៅ​ជា​​ងប់ងុល​ដូចនាង​ដែរ​។ បាបារ៉ា... Read more
ភាពយន្ត | សិក្ខាសាលា

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២ ខែមិថុនា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល / ថ្ងៃសុក្រទី ៨ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្ត | ខ្សែភាពយន្តខ្លី ៥ រឿង​របស់​មីសែល អូសឺឡូ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២ ខែមិថុនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៩ ខែមិថុនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | រ៉ក់ខែនរ៉ូល

ថ្ងៃសុក្រទី ១ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៩ ខែមិថុនា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
ភាពយន្ត | ១២០ (ល្បឿនចង្វាក់វាស់់ក្នុងមួយនាទី)

ថ្ងៃសុក្រទី ១៨ ខែឧសភា – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៦ ខែឧសភា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
ភាពយន្ត | ឯកោ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៩ ខែឧសភា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៦ ខែឧសភា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ក្លឹបភាពយន្ត | កុមារពីឋានសួគ៌

ថ្ងៃសុក្រទី ២៥ ខែឧសភា – ម៉ោង ៦ ល្ងាច

Read more