បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ១២៣ សូមសូត្រកំណាព្យ!
នៅក្នុងនិទាឃរដូវនៃកំណាព្យនេះ កំណាព្យលេចឡើងនឹងត្រូវបានសូត្រ…. និងស្តាប់។ សូមអញ្ជើញមកចូលរួម នេះជាផ្នែកមួយនៃសិក្ខាសាលារបស់ «ខ្ទមរឿងនិទាន» និងចែករំ លែកការប្រកួតប្រជែងកំណាព្យ។ (អតិបរមា ចំនួនកុមារតែ ៨ នាក់ប៉ុណ្ណោះ)។ រយៈពេល : ៤៥ នាទី ១២៣ សូមសូត្រកំណាព្យ! អានដោយ ៖...
ពេល​មួយ​សម្រាប់​ស្ដាប់​រឿង

ពេល​មួយ​សម្រាប់​ស្ដាប់​រឿង

បច្ចុប្បន្នភាព​នៅបណ្ណាល័យពហុឯកសារ Jun 17, 2017

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៧ ខែមិថុនា - ម៉ោង ១៤ម៉៣០ នាទី់