ភាពយន្ត | ការផ្តល់សិទ្ធពិសេសជូន លោក ជូ​ ដាវី

ការជ្រើស Mar 31, 2017

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាអញ្ជើញផលិតករខ្មែរបារាំង លោក ជូ ដាវី ដើម្បីជ្រើសរើស ភាពយន្តខ្នាតវែងនិងខ្លីចំនួន ៩ រឿង ដែលនឹង ត្រូវចាក់បញ្ចាំងចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៧ នៅរោងភាពយន្តនៃវិទ្យាស្ថាន។ បន្ទាប់មក លោកអ្នកនឹងជួបគាត់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ផងដែរជាមួយអ្នកថតរូបជនជាតិបារាំង លោកគ្រិស្តស្យង់ មីឡូវ៉ាណូហ្វ (Christian Milovanoff)... Read more

ពិព័រណ៍ | អស្ចារ្យ គ្រានានានៃភាពយន្ត

ការជ្រើស Mar 30, 2017

សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែមេសា... Read more

ភាពយន្ត | ការពារឧក្រិដ្ឋជន

ការជ្រើស Mar 25, 2017

ថ្ងៃសុក្រទី ១០ ខែមិនា ម៉ោង ៧ យប់ ( ការបញ្ចាំងនៅក្នុងវត្តមានរបស់សមិទ្ធិករ) Read more

ការប្រគំតន្ត្រី | អូ ទឹកហូរខ្លាំង & ភក់

ការជ្រើស Mar 23, 2017

ថ្ងៃព្រហស្បតិទី ២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ - ម៉ោង ៧ យប់ Read more

chantierweb

គេហទំព័រកំពុងសាងសង, សូមអរគុណចំពោះអ្នកសម្រាប់ការយោគយល់ របស់អ្នក!

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមមើលជា
ភាសាបារាំង និង ភាសាអង់គ្លេស

ការប្រគំតន្ត្រី | អូ ទឹកហូរខ្លាំង & ភក់
ថ្ងៃព្រហស្បតិទី ២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ - ម៉ោង ៧ យប់
ពិព័រណ៍ | អស្ចារ្យ គ្រានានានៃភាពយន្ត

ពិព័រណ៍ | អស្ចារ្យ គ្រានានានៃភាពយន្ត

ការជ្រើស Mar 30, 2017

សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី...
ភាពយន្ត  | គ្រាន់តែជាការបញ្ចប់នៃពិភពលោក
ថ្ងៃសុក្រទី ១៧ ខែមិនា ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសុក្រទី ២៥ ខែមិនា ម៉ោង ៧ យប់
ភាពយន្ត | ស្បែកសត្វលា

ភាពយន្ត | ស្បែកសត្វលា

ភាពយន្ត Mar 25, 2017

រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ខែមីនានៅម៉ោង ១០ ព្រឹក
ភាពយន្ត | ការពារឧក្រិដ្ឋជន

ភាពយន្ត | ការពារឧក្រិដ្ឋជន

ការជ្រើស Mar 25, 2017

ថ្ងៃសុក្រទី ១០ ខែមិនា ម៉ោង ៧ យប់ ( ការបញ្ចាំងនៅក្នុងវត្តមានរបស់សមិទ្ធិករ)